Usluge koje pružamo (za fizička lica):

  • Besplatan dolazak na adresu (za područije Podunavlja)
  • Instalacija operativnog sistema
  • Antivirusna zaštita
  • Arhiviranje (backup) podataka
  • Čišćenje računara i komponenti
  • Umrežavanje i pravljenje bežične mreže
  • Podrška pri instalaciji programa
  • Nadogradnja (upgrade) računara